GA4 metrics

Gebruikersgedrag analyseren

Universal Analytics (UA) versus Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4 (GA4) gebruikt op gebeurtenissen gebaseerde tracking en dit zorgt voor nieuwe gedragsstatistieken. Deze statistieken vertellen ons nu meer over de gebruiker dan over alleen de sessie zelf. Helaas zorgt dat er wel voor dat sommige statistieken, waar we wel erg aan gewend waren, zijn veranderd.

In UA stond de sessie centraal met daaraan gelieerd het gebruikersgedrag uitgedrukt in:

 1. bouncepercentage,
 2. pagina’s per sessie en
 3. gemiddelde sessieduur.

In deze blog ga ik nader in op deze statistieken en hoe ze veranderd zijn in GA4.

Bouncepercentage (UA) vs Betrokkenheidspercentage (GA4)

Bouncepercentage (UA) wordt vervangen door betrokkenheidspercentage (GA4). 

Het bouncepercentage heeft ons altijd het gebrek aan actie van een gebruiker op je website laten zien. Het nieuwe betrokkenheidspercentage laat ons het tegenovergestelde zien.

Wat is bouncepercentage?
Bouncepercentage wordt berekend door bounces te delen door de sessies. 
Een ‘bounce’ vindt plaats wanneer een gebruiker slechts één pagina op je site bekijkt en weer verlaat. Het was de belangrijkste statistiek die werd gebruikt voor het meten van gebruikersbetrokkenheid, maar zorgde ook voor vragen 


Het bouncepercentage levert echter inconsistente resultaten op, omdat dit van meerdere factoren afhangt. Dit maakt het voor gebruikers moeilijk om onderscheid te maken tussen goede gegevens en slechte gegevens.

Het bouncepercentage is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de evenementstructuur van uw website. Stel dat een gebruiker uw website per ongeluk bezoekt en meer dan 10 seconden op de bestemmingspagina blijft voordat hij uw site rechtstreeks vanaf diezelfde pagina verlaat. De sessie van deze gebruiker telt als een bounce. Maar als een andere gebruiker uw website bezoekt, de bestemmingspagina in zijn geheel leest en vervolgens lang genoeg wordt afgeleid om de sessie te laten verlopen, wordt hun sessie ook als een bounce geteld. Dit zijn twee heel verschillende gebruikers. De eerste is iemand die geen potentiële klant is, en de tweede is een potentiële klant die wordt gegroepeerd met de eerste op basis van het bouncepercentage.

In dit geval vertegenwoordigt het bouncepercentage nauwkeurig de eerste gebruiker die niet van plan was uw service of product te kopen. De tweede gebruiker wordt echter verkeerd voorgesteld omdat ze uw service of product sterk overwegen, maar gewoon te vroeg in hun klantreis zijn om een conversie op de bestemmingspagina te hebben gemaakt voordat ze uw site verlaten.

Wat is engagement rate?
Betrokkenheidsratio daarentegen vertegenwoordigt het percentage gebruikers dat een website bezoekt en tijdens hun sessie aan ten minste een van de volgende criteria voldoet:

Betrek uw website of app actief op de voorgrond gedurende minimaal 10 seconden
Een conversiegebeurtenis starten
Twee of meer scherm- of paginaweergaven activeren
Dit zijn allemaal acties van een waardevolle potentiële klant. Dit elimineert de mogelijkheid dat slechte gegevens worden vermengd met goede gegevens en laat een veel duidelijker verhaal zien van hoe gebruikers zich echt gedragen op uw website voordat ze vertrekken.

De bovenstaande criteria maken het engagementpercentage een veel betrouwbaardere gedragsmaatstaf. Er zullen nog steeds enkele verschillen zijn van website tot website in hoe evenementen/conversies worden opgezet die uiteindelijk van invloed kunnen zijn op de betrokkenheid. Het is nu echter een veel consistentere en duidelijkere manier om gebruikersactiviteit op uw website te meten.

Waar vind je het betrokkenheidspercentage
Engagement rate is terug te vinden in een aantal rapportages in GA4. Een van de gemakkelijkste manieren om uw betrokkenheidspercentage en andere betrokkenheidsgegevens in GA4 te bekijken, is door deze stappen te volgen:

 1. Ga naar “Acquisitie” onder “Rapporten” aan de linkerkant.
 2. Klik op ‘Gebruikersacquisitie bekijken’.
 3. Bekijk uw “gemiddelde betrokkenheidspercentage” en andere betrokkenheidsgegevens.

Het betrokkenheidspercentage wordt berekend door het aantal betrokken sessies in een bepaald tijdsbestek te delen door sessies

Gemiddelde sessieduur (UA) vs gemiddelde betrokkenheidstijd per sessie (GA4)

De gemiddelde sessieduur (UA) wordt vervangen door gemiddelde betrokkenheidstijd per sessie (GA4). 

Hoewel de gemiddelde sessieduur de gemiddelde hoeveelheid tijd vertegenwoordigt die een gebruiker op uw website per sessie is, vertelt het u niet of die gebruikers gedurende die tijd actief bezig waren met uw website. Ontdek hoe de nieuwe statistiek van de gemiddelde betrokkenheidstijd per sessie dit compenseert.

Wat is de gemiddelde sessieduur?
Een sessie wordt gedefinieerd als de tijd vanaf het moment waarop een gebruiker op uw website terechtkomt tot het moment waarop ze uw website verlaten of de sessie ’time-out’. De sessie-time-out wanneer er geen activiteit van de gebruiker is voor een vooraf gedefinieerde duur (standaard 30 minuten) om te voorkomen dat uw gemiddelde sessieduur kunstmatig wordt opgedreven in gevallen waarin bijvoorbeeld iemand per ongeluk uw website open heeft laten staan op zijn/haar werk computer voor het weekend. Sessieduur houdt rekening met de totale tijd die een persoon op een website doorbrengt. Het is in feite de som van de tijd op de pagina voor de verschillende pagina’s die een persoon op een website bezoekt tijdens een enkele sessie. De tijd op de pagina waarop de gebruiker de pagina verlaat, wordt altijd als nul geteld, wat een waarschuwing is voor deze nogal lastige statistiek. De enige manier voor Google om de tijd op de pagina voor de laatste pagina te berekenen, is als er een actie plaatsvindt, zoals het bekijken van een video, het klikken op een link of het invullen van een formulier.

Stel dat een gebruiker uw website bezoekt met de bedoeling meer te weten te komen over de digitale marketingdiensten die u te bieden heeft. Uw bedrijf biedt zowel website-ontwikkeling als zoekmachinemarketingdiensten aan. De gebruiker is op uw webontwikkelingsservicepagina terechtgekomen en heeft deze gelezen voordat hij op een link naar uw zoekmachinemarketingservicepagina heeft geklikt. Tenzij ze een actie ondernemen op de tweede pagina, zou je nooit weten dat ze er tijd aan hebben besteed, omdat de sessie zou eindigen zodra ze je site verlieten en de tijd op die pagina als nul zou tellen.

In UA konden marketeers dit goedmaken door zowel de gemiddelde sessieduur als de gemiddelde tijd op de pagina samen te bekijken, wat nog steeds niet het volledige beeld vertegenwoordigt. Om de zaken op te helderen, vervangt GA4 de gemiddelde sessieduur door de gemiddelde engagementtijd per sessie.

Wat is de gemiddelde engagementtijd per sessie?
De gemiddelde betrokkenheidstijd per sessie is de gemiddelde tijd dat de app op de voorgrond stond of dat de website tijdens elke sessie focus in de browser had. Nogmaals, GA4 wil marketeers en website-eigenaren laten zien hoe gebruikers omgaan met hun merk door gegevens te tonen die de aanwezigheid van gebruikers op de site het meest nauwkeurig weergeven. Met andere woorden, GA4 verkleint de kans op misleidende gegevens aanzienlijk. Met de nieuwe statistiek gemiddelde betrokkenheidstijd per sessie kunt u zien hoe lang gebruikers gemiddeld op uw website doorbrengen, met de zekerheid dat hun tijd aan betrokkenheid is besteed.

Waar vind je de gemiddelde betrokkenheidstijd per sessie
U kunt uw gemiddelde engagementtijd per sessie en andere engagementgegevens gemakkelijk terugvinden in GA4. Volg gewoon deze stappen:

 1. Ga naar “Acquisitie” onder “Rapporten” aan de linkerkant.
 2. Klik op ‘Gebruikersacquisitie bekijken’.
 3. Bekijk uw “gemiddelde betrokkenheidstijd” en andere betrokkenheidsgegevens.

De gemiddelde engagementtijd per sessie wordt berekend door de totale engagementtijd in een bepaald tijdsbestek te delen door sessies.

Pagina's per sessie (UA) vs weergaven per gebruiker (GA4)

Pagina’s per sessie (UA) worden vervangen door weergaven per gebruiker (GA4). 

Dit is waarschijnlijk het beste voorbeeld van de soorten veranderingen die we in GA4 zien. Terwijl pagina’s per sessie een statistiek is die zich volledig richt op de pagina’s van uw website, richt het aantal weergaven per gebruiker zich volledig op de gebruiker.

Wat zijn pagina’s per sessie in Google Analytics?
Pagina’s per sessie is het gemiddelde aantal pagina’s dat een persoon bekijkt in een bepaalde sessie. Deze statistiek wordt berekend door het aantal paginaweergaven te delen door het totale aantal sessies. Deze statistiek kan handig zijn om te meten hoe plakkerig en boeiend uw website is. Over het algemeen wil elke inhoudssite die afhankelijk is van inkomsten uit AdSense, advertenties of partners, het aantal pagina’s dat elke gebruiker ziet, vergroten. Meer oogbollen en meer tijd besteed aan het browsen van pagina’s op uw site betekent meer inkomsten. Als uw website bijvoorbeeld gemiddeld drie pagina’s per sessie heeft, betekent dit dat de gemiddelde gebruiker drie pagina’s bezoekt voordat hij uw website verlaat.

 

Wat zijn weergaven per gebruiker?
Weergaven per gebruiker is het gemiddelde aantal schermen dat door elke gebruiker wordt bekeken. Een schermweergave in GA4 lijkt veel op een paginaweergave in UA, maar in plaats van het aantal bekeken pagina’s op uw website te tellen, houden schermweergaven bij wat gebruikers bekijken in een van uw mobiele apps. Een hoog aantal weergaven per gebruiker betekent dat de gebruiker meer geïnteresseerd is in uw site dan alleen de inhoud die hen daar heeft gebracht en een vlotte klantervaring geeft waarmee ze snel door uw site of app kunnen navigeren.

Waar vind je weergaven per gebruiker
In GA4 vindt u eenvoudig uw views per gebruiker. Volg gewoon deze stappen:

 1. Ga naar “Betrokkenheid” onder “Rapporten” aan de linkerkant.
 2. Klik op ‘Pagina’s en schermen’.
 3. Bekijk uw “views per gebruiker” per pagina en andere gebruikersgegevens.

Het aantal weergaven per gebruiker wordt berekend door het totale aantal betrokken sessies in een bepaald tijdsbestek te delen door gebruikers.

Bronnenlijst

Inhoudsopgave

Gerelateerde berichten

Wetten & regels

Wetten & regels © Copyright Ziemo Wetten & regels In de wereld van vandaag draait alles om gegevens of data. Het zijn de bouwstenen van besluitvorming,

Lees verder »

Looker Studio

Looker Studio © Copyright Ziemo Looker Studio In de wereld van vandaag draait alles om gegevens of data. Het zijn de bouwstenen van besluitvorming, de sleutel

Lees verder »

Huisstijl

Stijlgids © Copyright Ziemo Stijlgids maken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in lacus lacinia, elementum nunc ac, finibus ipsum. Nullam pretium erat

Lees verder »
Scroll naar boven