Google Analytics

Google Analytics

Meer inzicht in het gedrag van je website bezoekers.

Events/Gebeurtenissen instellen

Property-instellingen > Gegevensweergave > Gebeurtenissen
=> Gebeurtenis maken

Naam van aangepaste gebeurtenis:
Bijvoorbeeld contact_page

ParameterOperatorWaarde
event_nameIs gelijk aanpage_view
page_locationIs gelijk aanhttps://ziemo.nl/contact/

Naam van aangepaste gebeurtenis:
Bijvoorbeeld facebook_click

ParameterOperatorWaarde
event_nameIs gelijk aanclick
link_urlIs gelijk aanhttps://www.facebook.com/ziemodigital

Naam van aangepaste gebeurtenis:
Bijvoorbeeld ziemo_click

ParameterOperatorWaarde
event_nameIs gelijk aanclick
link_classesIs gelijk aanziemo-link

Meer parameters

  • event_name De naam van een gebeurtenis of actie die wordt bijgehouden op je website. Gebeurtenissen zijn specifieke interacties die je wilt volgen, zoals het klikken op een knop, het bekijken van een video, het downloaden van een bestand, enzovoort. De belangrijkste zijn: page_view | click
Gekoppelde pagina meten:
  • link_ classes Met deze parameter kun je bijhouden welke klassen aanwezig waren op de link waarmee de interactie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld als een gebruiker klikt op een link element met de class=”center”, dan vul je center in.
  • link_domain Domein waartoe de gekoppelde URL behoort
  • link_url URL van de gekoppelde pagina waarmee de interactie heeft plaatsgevonden
  • outbound = true Deze parameter geeft aan of de link een uitgaande link is
Huidige pagina meten:
  • page_location URL van de pagina waarop de tracking plaatsvindt. De hele URL van de webpagina die iemand op je website heeft bezocht.
  • page_title Titel van de pagina waarop de tracking plaatsvindt
  • page_referrer Voorgaande pagina, dus de pagina waar de bezoeker vandaan komt.
Meer informatie: [GA4] Gebeurtenissen aanpassen en maken in Analytics https://support.google.com/analytics/answer/10085872?hl=nl

Debugview aanzetten

Om de debugview aan te zetten in Google Analytics, ga je naar GTM en zet je de voorbeeldmodus aan. Dan zie je ook de debugview.
Let op want hierin zie je alleen de in GA4 aangemaakte gebeurtenissen, de gebeurtenissen via GTM kan je daar zien.

Onderstaande afbeeldingen geven de mogelijkheden weer die je kan zien in de realtime modus. Ditzelfde kan je ook zo ongeveer zien in de debugview. Hierin zie je in ieder geval dus alle naamgevingen die je kan gebruiken.

Scroll naar boven