Handleiding

Ziemo toegang geven tot je Google Tag Manager Account

Wanneer je Ziemo uitgebreide toegang geeft tot je Google Tagmanager kunnen we helpen met het beheer en de inrichting van het account.

Stap 1: Naar het beheer

Log in in je Google Tagmanager account en klik vervolgens bij het juiste account op het radje zoals hiernaast aangegeven.

Stap 2: Gebruikers beheren

Klik op de link “Gebruikers beheren”.

Stap 3: Toevoegen gebruiker

Klik in het scherm op de plus rechtsbovenin en voeg een nieuwe gebruiker toe.

Stap 4: Rechten toevoegen

1. Vul het emailadres beheer@ziemo.nl toe.

2. Geef de gebruiker de juiste rechten. In dit geval alle vinkjes aanvinken. Klik hierbij ook op de knop “Alles instellen” en vink hier ook de opties aan.

3. Klik op de knop “Uitnodigen”.

Dat was het. Nu heeft Ziemo toegang tot Google Tagmanager en kunnen we verder met de inrichting.

Scroll naar boven