Digitale Ontwikkeling

Websites & Online Marketing

Het online landschap ontwikkelt zich in rap tempo en het bijhouden van de ontwikkelingen en mogelijkheden kost flink wat tijd.
Ziemo kan ontzorgen op het vlak van online marketing en ondersteunen bij de sales. Hierdoor kan je jezelf blijven richten op je bedrijf, medewerkers, netwerk of innovatie. Wij weten hoe we de mogelijkheden moeten benutten en zijn niet bang om keuzes te maken. Je kan ons zien als een extra medewerker met 20 jaar ervaring.

radartjes

Omschrijving werkzaamheden

Allereerst wordt er gekeken naar wat het bedrijf doet en voor wie. Oftewel de bedrijfsdoelstellingen worden geinventariseerd, er wordt een profiel opgesteld van de doelgroep en de concurrentie en de markt worden onderzocht.

Wanneer er een heldere strategie gedefinieerd is en de kanalen bepaald zijn waarop ingezet gaat worden, zetten wij de verschillende marketingkanalen in beweging. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de samenhang tussen de verschillende uitingen. Ziemo heeft 20 jaar ervaring op het gebied van websites en online marketing en omdat we vooraf de doelen helder bepaald hebben en achteraf wekelijks of maandelijks een rapportage opgestuurd wordt heeft u nooit het idee dat er iets gebeurd waarvan u niets weet.

Scroll naar boven